TRUSTBOX Fulfillment
ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์พร้อมขนส่งแบบครบวงจร (Fulfillment Warehouse)
เพื่ออำนวยความสะดวก ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

คลังสินค้าที่คุณไว้ใจ แพ็คดี ส่งไว ในราคามิตรภาพ

ทำไมต้องใช้บริการของ Trustbox

ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจขนาดย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรม E-Commerce เราใช้ระบบ Barcode และะ SKU ในการจัดการสินค้า บริหารคลังสินค้าผ่านระบบหลังร้านแบบ Realtime รวมถึงการแพ็คสินค้าตามมาตรฐาน และทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการจัดส่งสินค้า ผ่านบริษัทขนส่งพันธมิตรที่หลากหลาย พร้อมลดต้นทุน และค่าเสียโอกาสให้กับผู้ขายสินค้า พร้อมทั้งมอบความเชื่อมั่น (Trust) ว่าเราจะเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ใจและใส่ใจในธุรกิจของผู้ขายสินค้าทุกท่านเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริการของเรา

การจัดเก็บสินค้า

สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยระบบการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว

การดูแลรักษาสินค้า

เรามีทีมงานคุณภาพที่คอยตรวจนับสินค้าคงเหลือ และอัปเดทให้คุณทราบตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือ เสื่อมคุณภาพ

การแพ็คสินค้า

เมื่อคุณเก็บสินค้าไว้กับคลังสินค้า คุณก็ สามารถส่งสินค้าได้ง่ายๆ ผ่านระบบ ออนไลน์ เพียงแจ้งคำสั่งซื้อและ จำนวนสินค้า ระบบจะจัดการตรวจสอบ สินค้า เลือกขนาดกล่องที่เหมาะสม และแพ็คสินค้าให้อย่างเรีบบร้อยแข็งแรง

การจัดส่งสินค้า

สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยระบบการบริหารคลัง
สินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่าง
แม่นยำ เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว