top of page
TB-21.jpg

Fulfillment คืออะไร ?

Fulfillment คืออะไร ?

          Fulfillment หรือ Order Fulfillment เป็นบริการที่จะมาช่วยตอบสนองกับคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาตอบโจทย์ธุรกิจ E-commerce ทั้งค้าส่งและปลีก ตั้งแต่ การรับข้อมูลคำสั่งซื้อ การเก็บสินค้า แพ็คสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะมีระบบเข้ามาช่วยในเรื่องของสต็อค และจัดการออเดอร์ เป้าหมายสูงสุดของบริการคือการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ถูกต้องและตรงเวลา

Fulfillment สำคัญอย่างไร ?

          ในการขายสินค้าเมื่อคุณสามารถปิดการขายได้แล้ว การขายเหล่านั้นยังไม่เสร็จสิ้น เพราะสินค้ายังไม่ถึงมือลูกค้า ยังต้องมีการรับข้อมูลคำสั่งซื้อ จัดเตรียมสินค้า แพ็คสินค้าและติดต่อบริษัทขนส่ง เพื่อทำการรับสินค้าจัดส่งต่อไป กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องดำเนินการหลายส่วนและมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกมากมาย กระบวนการเหล่านี้ fulfullment สามารถจัดการได้ทั้งหมด และยังเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น

Fulfillment ทำงานอย่างไร ?

          Fulfillment จะจัดการกับคำสั่งซื้อตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จัดเก็บสินค้า ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ เลือกหยิบสินค้า แพ็คสินค้า ติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการรับสินค้าที่จัดส่งไม่สำเร็จ และถูก ตีกลับคืนมา รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดมีดังนี้

1. การรับสินค้า

          เมื่อสินค้ามาถึงที่คลังสินค้า พนักงานจะทำการ ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า จากนั้นจะทำการติดบาร์โค๊ดสินค้าเพื่อใช้ในการ หยิบสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน กระบวนการเหล่านี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบทุกขั้นตอน

2. การจัดเก็บสินค้า

          สินค้าจะถูกจัดเก็บโดยที่ตัวสินค้าจะมี บาร์โค๊ดและ ล็อตของสินค้าทำให้เมื่อมีคำสั่งซื้อ สินค้าจะถูกหยิบแบบ First In First Out (FIFO) หรือการ "เข้าก่อน ออกก่อน" ส่งผลให้สินค้าบางรายการที่มีการเสื่อมอายุ ถูกจัดส่งออกไปตามล็อต เป็นการช่วยลดปัญหา สินค้าหมดอายุได้

3. การจัดการคำสั่งซื้อ

          เมื่อมีคำสั่งซื้อระบบจะทำการดึงข้อมูลคำสั่งซื้อมา อัตโนมัติ ตามช่องทางการขายต่างๆ เช่น Shopee, Lazada, TikTok, LINE SHOPPING, NocNoc, Central retail ทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรสอบถามกับผู้ให้บริการว่าระบบรองรับช่องทางการขายใดบ้าง

4. การหยิบสินค้า

          เมื่อดึงข้อมูลคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ระบบจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลสินค้าจาก SKU ที่ผู้ใช้บริการได้ตั้งค่าไว้ และออกใบหยิบสินค้าและแจ้งสถานที่จัดเก็บสินค้าแก่พนักงานในคลังสินเพื่อให้การหยิบสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง

5. การแพ็คสินค้า

          ในกระบวนการแพ็คสินค้าพนักงานแพ็คสินค้าจะทำการห่อด้วยวัสดุกันกระแทก และประเมินขนาดของสินค้าเพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

6. การจัดส่งสินค้า

          เมื่อผ่านกระบวนการแพ็ค สินค้าจะถูกจัดส่งให้แต่ละขนส่งที่ถูกกำหนดมาจากคำสั่งซื้อในช่องทางต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหมายเลขพัสดุได้ในระบบที่รับบริการ

7. การคืนสินค้า

          หากพัสดุที่ถูกจัดส่งไปแล้วนั้น ไม่สามารถนำจ่ายได้ด้วยสาเหตุต่างๆ พัสดุจะถูกตีกลับเข้ามาที่คลังสินค้าอีกครั้ง เมื่อสินค้ามาถึงจะเข้าสู่กระบวนการตีกลับ โดยที่พนักงานจะทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและแจ้งไปยังผู้รับบริการเพื่อให้ทำการตัดสินใจว่าจะนำเข้าคืนสต็อคอีกครั้งหรือคัดแยกออก ไปอาจจะด้วยสาเหตุที่สินค้าชำรุด หรือเสียหาย

ติดต่อเรา

บริษัท ที.บี.ที.คอร์เปอเรชั่น จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

159 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางคูเวียง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2103 6570

มือถือ 063 009 9908

อีเมล์ [email protected]

  • Facebook
  • Line
  • Instagram
  • TikTok
bottom of page